Disclaimer

Door de website van Medical Cosmetics te gebruiken voor het vergaren van informatie stemt u in met de disclaimer.

De op de website of e-mail getoonde informatie wordt door Medical Cosmetics met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet worden ingestaan. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, betreffende de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site wordt door Medical Cosmetics uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Medical Cosmetics kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder persoonlijk advies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Resultaten kunnen niet gegarandeerd worden en resultaten kunnen verschillen van persoon tot persoon.