Privacyverklaring

Medical Cosmetics, praktijk voor huid- en lasertherapie (hierna te noemen Medical Cosmetics) kan persoonsgegevens en medische gegevens over jouw verwerken, omdat jij gebruik maakt van de diensten van Medical Cosmetics. En omdat jij deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan Medical Cosmetics zelf verstrekt.

Medical Cosmetics kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• jouw voor- en achternaam
• jouw geboortedatum
• jouw adresgegevens
• jouw telefoonnummer
• jouw e-mailadres
• jouw IP-adres
• jouw medische gegevens
• foto’s van huidprobleem of lichaamsdeel

Waarom Medical Cosmetics gegevens nodig heeft
Medical Cosmetics verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Medical Cosmetics uw persoonsgegevens en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Hoe lang bewaart Medical Cosmetics jouw gegevens?
Medical Cosmetics bewaart jouw persoonsgegevens en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht jouw dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens delen met anderen partijen en/of derden
Medical Cosmetics verstrekt jouw persoonsgegevens en medische gegevens alléén aan derden indien jij hiervoor toestemming geeft en dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Medical Cosmetics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.medical-cosmetics.nl. Medical Cosmetics gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Medical Cosmetics maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords advertenties van Medical Cosmetics bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Medical Cosmetics te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Medical Cosmetics heeft hier geen invloed op.

Medical Cosmetics heeft Google geen toestemming gegeven om via Medical Cosmetics verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@medical-cosmetics.nl. Medical Cosmetics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen persoons- en medische gegevens
Medical Cosmetics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Medical Cosmetics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contactgegevens
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Medical Cosmetics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@medical-cosmetics.nl.